הקולות שבגוף | Studio Intimacy

תערוכת יחיד – דגנית ארטמן | אוצרות – דר מוספיר

מועד פתיחה: 4 בינואר 2024 | מועד נעילה: 14 בפברואר 2024

פרטים נוספים כאן